پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1390
این قافله عمر

عجب

       میگذرد

                دریاب

                       دمی

                              که

                                  با طرب

                                           میگذرد 

بعد از پیدا کردنش البته گویند.