جمعه 27 آبان‌ماه سال 1390
شاید از مشکل این است
هرسوزنی که برای غیر خدا زدم

به دستم فرورفت (شیخ رجبعلی خیاط)


 گاهی موقه ها که تلاش هامون نتیجه نمیده، به خودمون بگیم شاید نیت مون خالصانه نیست، تذکری باشه تا جز برای خدا کار نکنیم.


نه اینکه برای خدا کار کنیم، کار کردن مون برای خدا باشه.