دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390
گام محکم یا سستی تفکر

گاهی موقه ها آدم احساس غرور میکنه، بخاطر حس اطمینانی که در راهی که داره میره، داره...


در مسیر زندگیم قدم می زدم محکم و استوار؛ به گونه ای که زمین به لرزه می افتاد و لذت
استواری نشاطم را دو چندان می کرد. ناگاه صدایی آمد؛ چون صدای پدرم. فرمود: ای تو که از
محکمی گام هایت لذت می بری، چون بر باتلاقی رسی بر این استحکام خواهی گریست. و من
گریستم.

مشکلات اخیر درسی و فکری و =((

اما با خودندن این متن علت بعضی گریستن ها، تلخی شدند بر کامم.


پ ن: غرور خوب نیست، همان عجب که که در اخلاق اسلامی نهی شده است، نه به اعتقادات نه به عقل نه به تفکر و نه علم و تخصص.