سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390
تقوا راه عروج به عرش

باید از خدا پروا کنیم...

                          تا پر وا کنیم....

مشترک فید آسمان شوید.