دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391
پناه می برم به تو ای حی لایموت...

از دردی به درد دیگر

از این گوشه خون شده به آن گوشه پاره پاره

از غریبی به غربت

از دنیایی آن به عقبایی آن

الحمدلله همه چیز روبه راه است!

درد هم برای آدم های گناهکار نعمت است و جای شکرش باقی...