سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390
ازدواج هنداونه ی زیر بلغ من و شما

ازدواج یک هندوانه است که زیر بغل همه میگذارند

که بگن بزرگ شدی

که تازه با رعایت تقوا میتونه بزرگ شدن رو تمرین کنه


قبلشم یه پا یه پا باید تقوا پیشه کنه

همون قضیه نصف و اینها رو میگم


مرغ هم یک پا داره

حرف مرد هم یکیه

خدا هم یکیه


پرتقال فروش؟