جمعه 16 دی‌ماه سال 1390
سفیدی محاسن و سرعت نور

سفیدی محاسن حاصل یک عمر گذر عمره

دقیقا هم تاریخ مصوره

میدونی چرا؟ چون اوایل دونه دونه سفید میشه و میشمریش

مثل اون موقه ها که حواست هست که عمر یه روز یه روز میگذره

بعد یهو میبینی چقدر سفید ... میشه سیاه هاش رو شمرد ..

مثل اون موقه ای که میبینی چقدر از عمرت گذشته یهو و غافل بودی..


مثل محاسن پدر که تماما سیاه بود یه موقه ای و الان یهو میبینی چقدر سفید... چقدر عمر.. تو بیست و خورده ای سالته ، و این ها بخاطر تو سفید شده ...


همش درسه... همش مشق... خدا نکنه مثل امتحانای دانشگاهی برخورد کنیم باهاشون که دیگه گذر عمر شب امتحان نداره ...


غافل مباش عاقل ... این چرخ گردون ... گر تو ببینی یا نه ... میخرد و میچرخد ... باشد که در ته عمر ... تا تو نباشی حیرون