جمعه 16 دی‌ماه سال 1390
بچه ها زود بزرگ نمی شوند

همیشه برام یه چیزی خیلی جالب بود

جدا بچه ها چقدر زود بزرگ میشن

بعد اخیرا، یکی دوساله به این نتیجه رسیدم قضیه یه چیز دیگه ست

عمر با چه سرعتی میگذره و ما توی بچه ها می بینیمش

لب جوی نشین و....

بچه ها زود بزرگ نمی شوند، عمر زود میگذره