جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390
بهاری عاشق پائیز بود...

ای تو که عشق معشوق در دلت بهار است هنوز ...

                                            اینچنین پائیزی است مهربانت امروز ...پ ن: علت پائیزها بهار نیست. علت آن تفاوت فصل هاست. شاید آن پائیز هم دوست داشته باشد بهاری باشد و نتواند و همین است که او را پائیزی کرده.

یا اینکه

پ ن: همون قضیه که میگن پائیز بهاری است که عاشق شده است! حالا عاشق کی و چی خدا میدونه.


پ ن: علت این طوفان ها هم شاید همین ها باشد، دو جبهه گرم و سرد کنار یکدیگر طوفان می سازند.