سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
لیاقت اکتسابی، دفترچه سربازی امام عصر

خبر میدهند فلان جا شلوغ شده است، کمک و تلاش میخواد برای سامان دادن، ممکن است آب دستمان باشد بگذاریم زمین و برویم، ممکن است از دور اخبار را رصد کنیم و ممکن است زندگی خودمان بکنیم که شاید آنقدر مهم نیست که از خودم بگذرم...

بله شاید امام زمان بیایند و منتظر باشیم تا برسند کشورمان...


باید از دنیا سیر باشیم، چشم و دلمان باید سیر باشد تا بتوانیم بهتر در راه خدا خدمت کنیم. 

باید از زندگی راضی باشیم، اتفاقا بزرگان کسانی هستند که از زندگی راضی هستند و از زندگی لذت می برند...

تا زندگی را دوست نداشته باشید، به مقام شهادت نمی رسید مگر از زندگی لذت ببرید، نه اینکه وابستگی به دنیا، بلکه احساس مفید و پیش رو بودن... که وقتی قرار است شهید شوید خدا به فرشته هاش بگه، اها اره این لایق شهادته...


باید از زندگی راضی بود و همواره شکرگذار خداوند، برای دست یافتن به این جایگاه باید خودمون رو از لحاظ فکری، معرفتی و تخصصی بالا ببریم و اینقدر در راستای رضایت الهی قدم برداریم که دیگر نگوییم خدایا قسمتان کن شهید شویم، بگوییم انشاءالله خدا از کارمان راضی باشد...

اون موقه است که در جایگاهی قرار گرفته ایم که  اون جایگاه مقام یاوری اما زمان عج الله را دارد، آن موقه هاست که میبینیم قدم هایی برداشتیم و به اتفاق و قسمت الهی در جایگاه بالایی قرار داریم که می توانیم افتخار کنیم سرباز امام زمان هستیم....


انشاءالله با شناخت راه و متوسل شدن به فانوس های راهنمای مسیر الهی مان بتوانیم به جایگاهی برسیم که بتوانیم به راحتی از زندگی دل بکنیم و برویم خدمت امام زمانمان؛ خبر دادن که آقا آماده است، ما نیست می شویم چند ماه و با سپاهیان امام وارد کشور میشویم انشائالله


بله شاید اینقدرها منظم تحریر نشد اما حرف ها گاهی اینقدر سنگین هستند که مرتب کردنشان پهلوان میخواد، همین پهلوانی که گفت حرف ها رو و شاید از اون جمع اندک نصف شان یادشون نمونه تا فردا... نوشتم فراموشم نشه، نوشتم فراموشمون نشه.... استاد ع.ف