دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390
هیچ مرا، در دل تو جاست ... بگو
گاهی صداقت ارزشش از کلی همدلی و همراهی و کمک عاطفی و ... بیشتره، گاهی؟ نه همیشه...
باید در مقابل مهر و عاطفه ای که خرجت میشه صادق باشی، یا پاسخ بدی، نه کمتر بلکه بیشتر، یا صادقانه دست رد بزنی تا اصراف نشه...
 توی دین ما اصراف گناه بزرگی است، اون هم اصراف از شیره ی جان، لطف مهر محبت دیگری....

رونوشت: وَاللّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴿۱۹﴾ سوره نحل. (+)
رونوشت به: 6.12.17.46.33.1>2.13.37.44.22.17.3>و 9.36.37.43.23.34.3