سه‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1390
گر کدام دوست...؟

گر دوست واقف است که بر من چه می رود

باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست


پ ن: الهی و ربی ... من لی غیرک