پنج‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1390
اولی در خوب ها انشاءالله

سیاستم عین دیانتمه، زندگیم عین دیانتم و هستیم عین نیستیم در مقابل خداست.


در کار و تحصیل، اولویتم بر اعتقاداتمه...


خداوند هم گفته نگران روزی تون نباشید، الله یرزق من یشاء، پس نگران رزق و روزیم هم نیستم...


جاه طلب و قدرت گرا هم نیستم، خدمت به خلق و اعتقاداتم رو بر خیلی چیزها ترجیه میدم... الله تعز من تشاء... پیش خدا باید جایگاه داشت نه خلق...


افتخار میدونم واسط رسیدن رزق و روزی برای دیگران باشم و همین افتخار برام کافی است که یدالله فی ارضه باشم...


امیدوارم پا رو از خطور شرع و اعتقاداتم خارج نذارم و خدا عمری ندهد برای این کار، هرچه هست برای خدمت به حزب الله و اسلام و خلق باشه...


حرف دوست و دشمن هم تا زمانی که از عقل و منطق و اعتقادات من برتر نباشه، حرفی است که فقط شنیده میشه، اگر حق بود اجرا، اگر نبود فی امان الله....


این نوشته تذکر بمونه، اگر  فراموشم شد، شما برادر و خواهران دینی، شما دوست گرامی و صمیمی من، بهم یاداوری کنید این متن رو...


امام معصوم می فرمایند: در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشه فساد گسترش خواهد یافت.

انشاءالله مومن و عامل به دستورات خداوند باشیم و با امر به معروف و نهی از منکر و حسابِ اعمال خودمون، اسباب رضایت خداوند رو فراهم کنیم.