چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390
مژده ای عاشقان: شروع ثبت نام عمره دانشجویی

سال گذشته این روزها اعزام به خدمت مقدس سربازی بودم از از قافله عقب موندم، هیچ کدوم از دوستان هم به یادم نبودند که من هم ثبت نام عمره دانشجویی کنم. خودم هم نبودم که مثل سال های قبل به دیگران یاداوری کنم.


و الان، مژده، مژده که برای دیدن یار اسم نویسی شروع شده، بشتابید، توضیحات رو با دقت بخونید و ثبت نام کنید.


انشاءالله قسمت تون شد و مشرف شدید، یاد این حقیر هم باشید که به یاد اسیرا بودن ثواب داره.

ورود به صفحه توضیحات و ثبت نام عمره دانشجویی