X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 11 شهریور‌ماه سال 1390
جنگ اول به از صلح آخر درست، اما نه جنگ بر سر دنیا!

از بله برون پسر عمو برمیگشتند...

سوال پرسیدیم از اخبار جلسه و مراسم و توضیحات مفصل همراه با تحلیل حتی ارائه شد.


صحبت بود از مهریه ی بالا و اینکه هدف اصلی ازدواج چیزی غیر از این است، اینکه بعضی به بهانه صحبت مردم و اینکه چند دختر دیگر هم بعد این دارند و اینکه اگر کم مهر کنند انگار برای بچه شان ارزشی قائل نبوده اند و ... غیره، مهریه بالا طلب می کنند.... ( به جای اینکه دخترشون رو با شناخت به کسی بدهند که ارزشش را داشته باشد و ارزشش را بدانید و ... )


پدر خاطره اولین حرف هایی که به مادر زدند رو تعریف کردند... چیزی که همه حرف های گفته شده و گفته نشده در چند خط بالا را تمام و کمال شامل می شود:


شما اگر دختر خوب و زن زندگی و انسان معتقدی و ...  باشید، اگر هم وزن شما هم طلا مهرتان کنم، کم است....

و اگر نباشید... ، ارزش تان شاید از یک گونی خاک هم کمتر باشد!!


پ ن: خواستگاری و مراسم بله برون میدان تجارت و خرید و فروش جسم نیست، که اینقدر مردمانی سر مهر و مادیات در آن چانه می زنند... اولیا خدا در اینگونه مراسم دنیا و آخرت خود را با چیزی غیر مادیات می خرند و چیزی نمی فروشند، هیچ کدام از دو طرف، آن خواستگاری و ازدواج بُرد دو طرفه است.....

مشترک فید آسمان شوید.