سه‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1390
اولویت ترک گناه بر عبادت!

ترک گناه اهم از فعل عبادت است و لذا شیطان انسان را بیشتر به گناه وسوسه می کند تا ترک عبادت. چون وقتی گناه بر آدمی سیطره پیدا کرد عبادات او موجب تقرب وی نخواهد شد.


امام خامنه ای.                                                                                مشترک فید آسمان شوید.